Επικίνδυνη μητρότητα

Αναδημοσίευση απο τη σελίδα των Γ.τ.Κ. (Γιατροί του Κόσμου)

Έχετε σκεφθεί ποτέ ότι χιλιάδες γυναίκες γίνονται καθημερινά μητέρες και χάνουν το νεογέννητο βρέφος τους, ακόμα και την ίδια τους τη ζωή, πριν γευθούν τη χαρά της μητρότητας. Ένα από τα πιο ζωτικά θέματα για την παγκόσμια ευημερία είναι η μητρική και περιγεννητική υγεία. Ωστόσο, κάθε μέρα 1.600 γυναίκες και περισσότερα από 5.000 νεογνά πεθαίνουν εξαιτίας επιπλοκών που θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί.

Κάθε χρόνο, το 99% από τους συνολικά 529.000 θανάτους μητέρων και το 98% από τα 5,7 εκατομμύρια περιγεννητικών θανάτων, σημειώνονται στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Σε κάποιες χώρες, μία γυναίκα διατρέχει 140 φορές περισσότερες τον κίνδυνο να πεθάνει από μια αιτία που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη, σε σύγκριση με μια γυναίκα στον ανεπτυγμένο κόσμο.

Πατήστε στο Διαβάστε τη συνέχεια για τη συνέχεια του άρθρου

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, 1 στις 16 γυναίκες κινδυνεύει να πεθάνει στη διάρκεια της εγκυμοσύνης ενώ στις αναπτυγμένες χώρες, μόλις 1 στις 2.800 γυναίκες αντιμετωπίζει παρόμοιο κίνδυνο. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η αναλογία μητρικής θνησιμότητας και κινδύνου, είναι υψηλότερη στην υπο-Σαχάρια Αφρική ενώ ακολουθούν η Ασία, η Λατινική Αμερική, η Καραϊβική και η Ωκεανία.

Η μητρική και περιγεννητική θνησιμότητα, αποτελούν δείκτες της ανισότητας ανάμεσα στους φτωχούς και τους πλούσιους: όσο πιο φτωχή είναι μια γυναίκα, τόσο μικρότερη πρόσβαση έχει στις υπηρεσίες υγείας καθώς και στη δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης.

Σημειώνεται με ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός ότι σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα, η διεθνής κοινότητα θα αποτύχει να εκπληρώσει τους «Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας» για τη μείωση της μητρικής θνησιμότητας και των ποσοστών θνησιμότητας για παιδιά κάτω των 5 ετών.

Πρακτικές υψηλού κινδύνου

Οι πολιτιστικές πεποιθήσεις και οι τοπικές πρακτικές συνδέονται στενά με την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και την φροντίδα του νεογνού και της μητέρας μετά τον τοκετό. Οι γυναίκες μπορεί να χρειαστούν άδεια για την αναζήτηση φροντίδας κατά την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη λοχεία. Σε πολλές παραδοσιακές κοινωνίες, μπορεί να αρνηθούν σε μια γυναίκα τη λήψη τροφής κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, και τόσο η εγκυμοσύνη όσο και ο τοκετός θεωρούνται ακάθαρτοι. Το δωμάτιο στο οποίο τοποθετούνται η μητέρα και το βρέφος τις πρώτες εβδομάδες μετά τον τοκετό είναι συνήθως σκοτεινό και διατηρείται ζεστό με καυσόξυλα. Συχνά, δεν τους δίνεται η δυνατότητα να βγουν έξω, ακόμη κι αν χρήζουν ιατρικής βοήθειας, εξαιτίας των κοινωνικών και πολιτιστικών πεποιθήσεων. Τα βρέφη που δεν κλαίνε ή αναπνέουν με δυσκολία, μπορεί να υποβληθούν σε διάφορες επίπονες διαδικασίες: ουσίες όπως η στάχτη και η ζωική κοπριά, χρησιμοποιούνται για τη φροντίδα του ομφάλιου λώρου.

Μπορεί να αποφευχθεί ο θάνατος βρεφών

Η περιγεννητική θνησιμότητα φαίνεται να ακολουθεί το ίδιο γεωγραφικό μονοπάτι με τη μητρική θνησιμότητα. Περίπου το 98% από τα 5,7 εκατομμύρια περιγεννητικών θανάτων παγκοσμίως, σημειώνεται στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 2,7 εκατομμύρια βρέφη γεννιούνται νεκρά και άλλα 3 εκατομμύρια δεν επιβιώνουν μετά την πρώτη εβδομάδα της ζωής τους. Περίπου το 1/3 των περιγεννητικών θανάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες σχετίζεται με επιπλοκές κατά τη διάρκεια του τοκετού. Οι θάνατοι νεογνών οφείλονται στις περιγεννητικές συνθήκες, αλλά κυρίως, στις μολύνσεις που προκύπτουν μετά τον τοκετό και οι οποίες σχετίζονται με τις κακές συνθήκες υγιεινής, την έλλειψη ενημέρωσης για τη φροντίδα των νεογνών καθώς και τη φτωχή διατροφή. Συχνά, ο θάνατος των μητέρων σχετίζεται στενά με τους θανάτους των νεογνών, καθώς η μητρική θνησιμότητα και νοσηρότητα έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στις πιθανότητες που έχει το νεογνό να επιβιώσει.

Ένα μεγάλο ποσοστό των μητρικών και περιγεννητικών θανάτων μπορούν να αποφευχθούν. Η πλειοψηφία των θανάτων οφείλεται στην έλλειψη κατάλληλων υπηρεσιών καθώς και στην έλλειψη πρόσβασης στην υγεία. Κατά τη διάρκεια πολιτικής αστάθειας ή σε περιοχές συγκρούσεων η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί ραγδαία.

Παρά το γεγονός ότι αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την πρόληψη της θνησιμότητας μπορούν να εφαρμοστούν ακόμα και με ελάχιστους πόρους, για πολλές γυναίκες και νεογνά, η κατάλληλη φροντίδα παραμένει μη διαθέσιμη, μη προσβάσιμη ή χαμηλής ποιότητας.

Φτώχια και κοινωνικός αποκλεισμός

Η φτώχια, ο κοινωνικός αποκλεισμός και το χαμηλό επίπεδο παιδείας συνεισφέρουν σημαντικά στα ποσοστά θανάτων. Για παράδειγμα, οι αγροτικοί πληθυσμοί πλήττονται από υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας σε σχέση με τους αστικούς πληθυσμούς. Στις αστικές περιοχές, εμφανίζονται επίσης μεγάλες διαφοροποιήσεις όσον αφορά στον κίνδυνο μητρικής θνησιμότητας ανάμεσα στις γυναίκες που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές και σε αυτές που ζουν σε πλούσια προάστια. Η ηλικία της μητέρας είναι επίσης σημαντική: η θνησιμότητα είναι υψηλότερη ανάμεσα στις νεότερες γυναίκες και ιδιαίτερα ανάμεσα στις έφηβες ?περίπου 70.000 από τους ετήσιους θανάτους αφορούν γυναίκες που η ηλικία τους είναι κάτω των 20 ετών.

Στις περισσότερες χώρες, η δυνατότητα των συστημάτων υγείας να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μητέρων και των νεογνών, είναι περιορισμένες και ανεπαρκείς. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας αποτελεί μεγάλο περιορισμό ιδίως για τα πιο φτωχά και κοινωνικά αποκλεισμένα τμήματα του πληθυσμού. Σε πολλές χώρες, η πλειονότητα των τοκετών πραγματοποιείται στο σπίτι, με την επίβλεψη των γιαγιάδων, των μητέρων ή παραδοσιακών μαιών.

Πρωτοβουλία για ασφαλή εγκυμοσύνη

Η «Πρωτοβουλία για την Ασφαλή Μητρότητα» που ξεκίνησε το 1987, επικεντρώθηκε στις διεθνείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση της μητρικής θνησιμότητας. Από την έναρξη της «Πρωτοβουλίας», κάποιες χώρες σημείωσαν σημαντική πρόοδο στη μείωση των ποσοστών θνησιμότητας για τις μητέρες και τα νεογνά. Σε πολλές άλλες χώρες ωστόσο, η κατάσταση παρέμεινε αμετάβλητη.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω πρόοδο, και μετά από εμπειρία 10 και πλέον ετών της «Πρωτοβουλίας», ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ξεκίνησε το 2000 την «Πρωτοβουλία για την Ασφαλή Εγκυμοσύνη». Η «Πρωτοβουλία» αυτή υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται παγκοσμίως για να επιταχυνθεί η μείωση των ποσοστών θνησιμότητας για τις μητέρες και τα νεογνά.

Το ξέρατε αυτό;
Περισσότερο από το 70% των μητρικών θανάτων οφείλεται:

  • στην αιμορραγία (25%)
  • στη σηψαιμία (15%)
  • στη μη ασφαλή διακοπή κύησης (13%)
  • στην εκλαμψία (12%)
  • σε διάφορες επιπλοκές (8%)

Όπου κυριαρχούν ασθένειες όπως το ΗIV/AIDS, η ελονοσία και η φυματίωση, η εγκυμοσύνη και οι επιπλοκές του τοκετού επιδεινώνονται.

* Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)

About kyan

Raised on the mountains of western Greece, studied by the sea in the north of Greece, went underwater (The Netherlands) to work. Music, hip-hop in particular, is my specialty. Most of my posts are in Greek and they rant about the defeat of capitalism and the rise of the weak.

Posted on 12/10/2008, in Κόσμος, Κοινωνία and tagged , , , . Bookmark the permalink. Σχολιάστε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: